Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 240
Barnets navn Wilhelm Petersen
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 31-05-1811
Undernr: 492
Døbt (dd-mm-åååå) 01-06-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 08-07-1811
Død (dd-mm-åååå) 04-04-1812
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering til Leyetjener Niels Petersens Hustrue paa Toldbodpladsen Litt: F:F:
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil. - ey vaccineret
Pleiemod: har Die.
1812 den 4 April - Død.
Barnet
Nr 241
Barnets navn Elisabeth Maria
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 08-06-1811
Undernr: 519
Døbt (dd-mm-åååå) 08-06-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 08-07-1811
Morens navn Else Margrethe Halstrøm
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering og Budets Attest til Snedker Christen Christensens Hustrue, paa Bryggerenslænge No 77.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil, ej vacc:
Pleiemod: har Die.
1814 den 8 Nov. melder Kancellieraad Wedege Politimester paa Khs Amt- at Moderen til nærv. Barn har været givt hen mod 2 Aar, og desuagtet af Stiftelsen hævet Penge for sit Barn: Han begierer i den Anl. underrettet om om hun har noget at tilbagebetale og hvorvidt hun for dette sit Forhold er strafværdig. Moderen Else Margrethe Halstrøm skal den 6te forhen have meldt til Budet at hun var givt med Hans Ran ved det schlesviske Jægerkorps, men at hun levede adskilt fra Manden, saa hun ei kunde undvære Hielp fra Stiftelsen.
1814 den 18 Nov refereret Sagen i Directionen, der tillod bem: Else Margrethe Ran at beholde Penge for sit Barn ifald hendes Andragende var sandt
1814 den 7 Dec indfandt Moderen sig forn: E.M.Halstrøm og tilkjendegav at hun nu tiente i Toldbodgaden No 49 for Grosserer Nordberg - at hun levede under Skilsmisse med sin Mand der ikke enten gav hende noget til Barnet eller giorde hende godt, men søgte at fortrædige hende: Hun bad derfor at beholde Betalingen for sit Barn efter Pleiebeviiset, hvilket efter disse Omstændigheder blev tilstaaet indtil videre.
1820 d. 30 Marts var Moderen atter tilstæde, hvorda hun sagde at leve med en Hyrekudskkarl, og opholder sig i en Kjelder paa Hiørnet af Krystal- og lille [kanikkelæses] str: No 4, samt at hun havde indg. [kanikkelæses] om at indlade sig med fornævnte -hyrekudskkarl. Tilstaaet hende Betaling # (note under nr. 239). til St Hansdag, under Paalæg at noget maatte skaffes tilveie om hendes ægteskabelige Forhold.