Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 262
Barnets navn Ellen Marie
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 19-07-1811
Undernr: 645
Døbt (dd-mm-åååå) 20-07-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 31-07-1811
Morens navn Karen Johanne Ludvigsdatter
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begjering til Moderen Karen Johanne Ludvigsdatter, i Lavendelstrædet No 85. 4de Sahl til Gaarden.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil.
1814 den 2 April tilkjendegav Moderen, ovennævnte Karen Johanne Ludvigsdatter, opholdende sig i Gaasegaden No 152 i Bagstuen, at hun nu ved egen Erhverv saae sig i Stand til opholde sit Barn, og i den Anledning begjerede samme udleveret fra Stiftelsens Forsorg.   altsaa
1814 den 2 April udtagen
'NB Død.

Barnet
Nr 263
Barnets navn Wilhelm christian
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 08-06-1811
Undernr: 523
Døbt (dd-mm-åååå) 15-06-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 01-08-1811
Morens navn Eleonore Elisabeth Renss
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering til Skibstømmermand Christian Mortensen Møllers Hustrue paa < af Sophiegaden og Prindsensgaden No 350.
Barnet fnattet. ey vacc:
Pleiemod: har Die.
1816 den 21 Dec indfandt sig Moderen til nærv: Barn, der navngav sig Eleonore Elisabeth Renss, og sagde nu at være i Egteskab med Stolemager Christian Schmal, boende i Sølvgaden No..
Og da hun var i den Forfatning, at hun med Tilladelse af hendes Mand, der ei var Barnefader, uden Hielp af Stiftelsen kunde opholde sit Barn, begierede hun sig samme udleveret.
1816, d. 21 Decbr. udtagen
1820 den 19 Nov meddeelt til Politikammeret et Xpl af dette Barns Døbes.