Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 298
Barnets navn Juliane Lovise
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 22-09-1811
Undernr: 822
Døbt (dd-mm-åååå) 28-09-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 03-10-1811
Morens navn Elisabeth Charlotte Olsen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begjering til Moderen Elisabeth Charlotte Olsen, i St: Peterstrædet No 123.
Banet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil.
1820 den 11 Aug: indfandt sig ovennævnte nærv: Barns Moder, der sagde at være Enke efter Inspecteur Petersen paa Trollandt i Sverrig, som for 14 Aar siden død der, hvorefter hun i sit 22 Aar tog her til Landet, og ernærer sig ved Syning, opholdende sig i Klosterstrædet No 79 paa 1ste Sal til Gaden
Barnet
Nr 299
Barnets navn Henriette Maria Lorin
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 26-09-1811
Undernr: 834
Døbt (dd-mm-åååå) 28-09-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 04-10-1811
Morens navn Birgitte Rosenqvist
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering til Vognmandskarl Niels Larsens hustrue, boende paa Hiørnet af Landemærket og Springaden No 23.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil.
Pleiemoderen har Die.
1812 d. 26 Sept indfandt sig Moderen til nærv: Barn. Hun navngav sig Birgitte Rosenqvist, og sagde nu at være i Egteskab med Barnefaderen Peter Norén # for [kanikkelæses] hos Konsul Saabye. Hun begjerede i Anl heraf at faae Barnet udleveret, men at hun desuagtet i nogentid maatte erholde Betaling for Barnet, da de, formedelst deres Forfatning trængte til det. 1813 den 29de April udtagen.
1813 den 29 Apr udtagen
Andre Bemærkninger # Noreen