Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 308
Barnets navn Hans Peter
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 1811-08-26
Undernr: 741
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-08-31
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-10-21
Død (dd-mm-åååå) 1812-04-25
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering og Budets Attest til Underofficer Hansens Hustrue, boende i Farvergaden No 138.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil. ey vacc:
Pleiemoderen har Die.
1812 den 25 April - Død.

Barnet
Nr 309
Barnets navn Petronelle Cornelia winther
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1811-09-25
Undernr: 833
Døbt (dd-mm-åååå) 1811-09-28
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1811-10-21
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering til Skibschirurg Christian Carl Bierings hustrue, boende i Rosengaden No 440 paa 2de Sal til Gaarden.
Barnet er noget rød af Trøske.
1814 den 19 Martii meldte sig Professor Saxtorph at være anmodet af Moderen der ei vilde navngive sig, at forskaffe sig nærværende Barn udskrevet til egen Forsørgelse. Dette blev foranstaltet og ved ham modtaget - altsaa
1814 den 19 Martii udtagen