Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 322
Barnets navn Ellen Johanne
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 21-09-1811
Undernr: 820
Døbt (dd-mm-åååå) 28-09-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 31-10-1811
Morens navn Ellen Andersdatter
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering til Arbeidsmand Jens Haarbys Hustrue, boende i Borgergaden No 128.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil. ey vacc:
Pleiemodereen har Die.
1819 den 22 Junii indfandt sig Moderen til nærv: Barn. Hun navngav sig Ellen Andersdatter, født 1776 i Kietlinge i Sverrig, og hidkommen for omtr 24 Aar siden her til Landet, og i den Tid for det meeste her i Staden. Videre at hun endnu var ugivt og ernærede sig ved Dagarbeide. Opholdende sig i Rigensgade No 469 paa 2de Sidesahl til Gaarden. Hun blev tilkjendegivet, at Stiftelsen ei kunde vedblive at betale for hendes Barn, og at hun derfor maatte vente at Betalingen ophørte naar Barnet var 8 Aar. Beklaget at hun trængte til Betaling endnu i nogentid. Videre at hun levede med Barnefaderen Underofficeer ved danske Livregiment Haarbye, men at han ei kunde erholde Friseddel til givte sig - samt at de endvidere havde tilsammen Barnet No 372 fra 1819 - og No 402 fra 1816. I Anledning af denne sidste Forklaring givet hende foruden Betalingen til 18 Marts 8 Rb engang for alle, samt Døbeseddelen med Paategning derom.
Barnet
Nr 323
Barnets navn Johan Ludvig
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 11-09-1811
Undernr: 786
Døbt (dd-mm-åååå) 14-09-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 01-11-1811
Morens navn Dorthe Hansen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering til Konstabel ved Holmen 2det Art: Co: Johan Adams hustrue i Hjortensfrydgaden No 1.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil. ey vacc:
Pleiemoderen har Die.
1813 den 25 Septb indfandt sig Moderen til nærv: Barn. Hun navngav sig Dorthe Hansen og sagde nu at være i Egteskab med Skoemager Anders Christian Mogensen, boende i Philosophgade No 249. Og da hun som givt ei længere kunne beholde Betalingen for samme begjerede hun det udleveret fra Stiftelsens Forsorg.  altsaa
1813 den 25 Septbr udtagen
Andre Bemærkninger 1829 den 26 Jan meddeelt Moderen et Xpl af Døbeseddelen