Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 350
Barnets navn Nielsine Pauline
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 27-11-1811
Undernr: 1020
Døbt (dd-mm-åååå) 30-11-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 03-12-1811
Død (dd-mm-åååå) 29-05-1813
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering til Hyrekudsk Hans Andersens Kone, i Vognmagergaden No 62, 1ste Bagsal.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil - ei vacc:
Pleiem: har Die.
1813 den 29 Maii - Død.
Barnet
Nr 351
Barnets navn Elias Holm
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 04-11-1811
Undernr: 961
Døbt (dd-mm-åååå) 10-11-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 05-12-1811
Morens navn Johanne Marie Andersdatter
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begjering til Moderen Johanne Marie Andersdatter, i Dronningens Tvergade No 337, 3die Sal.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil - ei vacc:
Pleiem: har Die.
1820 den 7 Martii indfandt sig nærv: Barns Pleiemoder Murersvend Peter Petersens Hustrue, i Wiingaardstrædet No 129 hos Spendrup. Hun tilkjendegav at Moderen vel var givt med en Snedker, men i ussel Forfatning, saa hun ei enten gav noget til Barnet ei heller befattede sig med samme. Videre at hun og Mand havde fattet Kjærlighed for Barnet og frafaldet videre Hielp af Moderen. Beklaget sig at det var besværlig at klæde og holde Barnet i Skole, og foreviste Qvitteringer for 26 Rdr, som hun havde betalt for dets Skolegang. Da Plejemoderen selv ingen Børn havde, og havde frafaldet Hielp af Moderen givet hende, foruden Betaling til 1ste April engang for alle 8 Rbd hvormed hun syntes tilfreds, samt Døbeseddel med Paategning derom.
1822 den 4 Maii atter faaet Døbeseddel med Paategning at Bet var ophørt 21 Dec 1821
1826 den 30 Jan atter faaet Døbeseddel.
Andre Bemærkninger