Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien)
Barnet
Nr 356
Barnets navn Niels
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 25-11-1811
Undernr: 1013
Døbt (dd-mm-åååå) 30-11-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 09-12-1811
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering til Grenader ved Kbhavns Inf. Regiment Abraham Hermanns Hustrue paa Skolemesterlængen No 436 paa 2den Sal.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil - ei vacc:
Pleiem: har Die.
1817 den 27 Maii indfandt sig dette Barns nærv: Plejemoder Karen Marie Kruuse givt med Arbeidsmand Johan Frederik Schrøder, i Elephantgaden No 48 i Stuen til Gaarden: Hun tilkjendegav at hun ei havde seet Moderen i 4 Aar, og ei vidste hvor hun var, og da de selv ingen Børn havde var hun og Mand til Sinds at overtage dette Barn som deres eget, og blot forlangte at faae herfor i Øyeblikket 12 Rbr, som de behøvede til deres Huusleje, hvorimod de frafaldt al videre Understøttelse af Stiftelsen. Betalt hende bemeldte 12 Rbr, og lovet hende Barnets Døbeseddel med Paategning, at det af forn. Folk var udtaget fra Stiftelsens Forsorg den 11te Octbr. 1817 - altsaa
1817 den 11. October udtagen
Barnet
Nr 357
Barnets navn Peter Henrik
Køn dreng
Født (dd-mm-åååå) 07-12-1811
Undernr: 1051
Døbt (dd-mm-åååå) 07-12-1811
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 11-12-1811
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Moderens Begjering til Skibstømmermand Peter Olsens Hustrue i Dronningens Gade No 244.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfeil - ei vacc:
Pleiem: har Die.
Andre Bemærkninger