Bliv indtaster

Indhold337 ¤ 128 Masovn (højovn) Udateret, tegner uoplyst
Arkivserie Kort og tegninger
Status Åben for indtastning
Nr. Transskriptioner Transcriptions
1 Vis Vis