Bliv indtaster

Indhold337 ¤ 325 Told- og vejerboden i Frederiksted på St. Croix, facade, grundplaner og snit 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm
Arkivserie Kort og tegninger
Status Åben for indtastning
Nr. Transskriptioner Transcriptions
1 Vis Vis