Bliv indtaster

Indhold337 ¤ 339 Soldaterbeboelsen, køkkenet og officershuset i Cruz Bay på St. Jan 1778-1780, tegnet af Peter Lotharius Oxholm
Arkivserie Kort og tegninger
Status Åben for indtastning
Nr. Transskriptioner Transcriptions
1 Vis Vis