Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Generalguvernementet
Arkivserie Kopibog for skrivelser til kongen
Indhold 1826 - 1833
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Øverst på siden
Folionummer (opslagsnr.) 4
Rapport
Indberetningsnummer 5
Dato (dd-mm-åååå) 1826-09-07
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl. med Capitn: Ney via Hamborg
Dupl: med Capitn: Carreio Brig Findlay, via Hamborg.
-----
Allernaadigste Konge!
Paa p.t. Gouverneur Søbøtkers Forslag har jeg beordret Landfogden paa St. Jan Hr. John Michell at vorde ansat som Commandeur af det, i allerunderdanigst Opfyldelse af Deres Majestæts allerhøieste Befaling af 14de October f:A: paa St. Jan oprettede Fricorps.
Betræffende Uniformen for dette Corps indstilles allerunderdanigst, at den maa være eens med St. Thomæ Fricorp's, med Undtagelse af Rabatter, Navne og Opslage som, for dog at have nogen Forskjel, kunde blive carmoisinrøde. Denne Uniform vil have den Fordeel at være let at forandre for de Individuer af begge Corpser som, ved at forandre Opholdsted kunde blive forsatte fra det ene til det andet Corps.
Da det vil være hensigtssvarende at dette Corps har et Reglement til Veiledning og Rettesnoer localiseret efter Øen, giver jeg mig herved den Ære allerunderdanigst at indstille p:t: Gouverneur Søbøtkers Forslag i den Henseende til Deres Majestæts allerhøieste Approbation, Copie heraf vedlægges.
allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 6
Dato (dd-mm-åååå) 1826-09-14
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl. med Capitn. Ney via Hamborg
-----
Til Kongen!
Vedlagt fremsendes allerunderdanigst Af og Tilgangs Listerne over de 3de vestindiske Infanterie Compagnier og Artilleriet for July og August Maaneder, d.A. -
allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 7
Dato (dd-mm-åååå) 1826-09-18
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Capitn. Ney, via Hamborg
Dupl: med Capitn: Carreio Brig Findlay via Hamborg.
-----
Allernaadigste Konge!
Med en kolombisk Krigsbrig er det Rygte kommet til St. Thomas at Bolivar er med 15,000 Mand ved Maracaibo og at et af de Regimenter paa hvilket Paez stolede mest har forladt ham og bortført hans Sekretair Lebol som var hans fornemste Raadgiver.
Man siger og at Paez seer sig om et Skib der kan føre ham og hans Familie til Hayti.
Imidlertid er der gjort endeel Bestillinger af Provisioner og s. v. paa St. Thomas, saa Handelstanden der igjen begynder at reise Hovedet lidt i Veiret.
Under disse Omstændigheder agter jeg at sende Deres Majestæts Brig ned til Fastekysten, deels for at faae sikre Efterretninger om hvad der forefalder, deels og for at beskytte de danske som maatte findes der paa Kysten.
allerunderdanigst.
B.
Rapport
Indberetningsnummer 8
Dato (dd-mm-åååå) 1826-10-08
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Paketten.
Dupl: med Capitn: Carreio via Hamborg.
-----
Allernaadigste Konge!
Da det synes at være kommet til virkelige Fjendtligheder imellem Generalerne Paez og Bermudez i Venezuela, saa har jeg anseet det Pligt at sende Deres Majestæts Orlogsbrig ned til faste Kysten, deels for at give de derværende Danske den Beskyttelse de kunne behøve, deels og for at erholde sikrere Efterretning om hvad der foregaaer.
Da ingen tør skrive og enhver Anfører lader udsprede Rygter efter hans Interresse saa ere disse i høieste Grad modsigende.
Cumana, Margarita, Carupano, Rio [kanikkelæses], Cariaco, Cumanacoa og Arragua
Oversættelse til engelskKommentarer
Dine kommentarer til siden